هیأت رئیسه میزگردهادکتر مجید عباسپور

مشاور عالی رئیس دانشگاه آزاد، رئیس انجمن متخصصان محیط زیست و هیات  علمی دانشگاه صنعتی شریف


دکتر محمد حسن پنجه شاهی
رئیس انیستیتو مهندسی نفت و مدیر شاخه انرژی و محیط زیست فرهنگستان علوم ایراندکتر محمد تقی عاملی
مدیر برنامه علمی انرژی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی


دکتر ناصر باقری مقدم
معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور


دکتر بهزاد آسائی
مدیر عامل شرکت آرین مه باد و معاون انرژی های تجدید پذیر ماهتاب گستر


دکتر کامران رضائی
عضو هیات علمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران،  مدیر عامل TUV
NORD Iranدکتر محمد علی شفیع زاده
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی وزارت نیرو


دکتر هومان لیاقتی
رئیس پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی


دکترسید محمود رضا آقامیری
عضو هيات علمي دانشكده مهندسي هسته‌اي دانشگاه شهيد بهشتي

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برطرف سازی مشکل دریافت ایمیل کنفرانس

بدلیل بروز مشکل در ایمیل کنفرانس و عدم دریافت برخی از ایمیل های ارسالی، خواهشمند است افرادی که در روزهای قبل موفق به ارسال و یا دریافت پاسخ از ایمیل کنفرانس نگردیده اند، ایمیل خود را دوباره ارسال فرمایند.
همچنین جهت ارتباط با کمیته علمی کنفرانس، ایمیل پشتیبان به آدرس sc.iranea@gmail.com پاسخگویی محققین عزیز می باشد.

بدلیل بروز مشکل در ایمیل کنفرانس و عدم دریافت برخی از ایمیل های ارسالی، خواهشمند است افرادی که در روزهای قبل موفق به ارسال و یا دریافت پاسخ از ایمیل کنفرانس نگردیده اند، ایمیل خود را دوباره ارسال فرمایند.
همچنین جهت ارتباط با کمیته علمی کنفرانس،  ایمیل پشتیبان به آدرس ز sc.iranea@gmail.com پاسخگویی محققین عزیز می باشد.


بازگشت1396/09/27